7:e Traditionen – så finansieras OA

Bidra enligt 7:e traditionen

OA-grupper är självförsörjande (tradition sju) och tar endast emot pengar från medlemmar för att kunna fortsätta föra budskapet vidare. Att låta hatten gå runt på mötena täcker vanligtvis gruppens ekonomiska behov, plus lite till så att gruppen kan bidra med sin beskärda del för att stödja regionen och Världsservicekontoret.

För telefonmöten finns möjligheten att bidra genom att sätta in pengar på ett bankgiro.
Det finns inget krav för någon medlem att ge bidrag, även om de flesta gör det. De som kan är i regel villiga att ge generöst för att balansera för dem som inte har möjlighet att ge i dagsläget.
Gruppens pengar går vanligtvis till sådan service som:
Hyra för möteslokalen eller telefonkonferensen.
Kaffe, te och liknande.

Utrustning och diverse kostnader – som t.ex. OA-skyltar, kaffekoppar, skedar, porto, telefon etc.
OA-böcker och annan OA-godkänd litteratur (vilket inkluderar AA:s konferensgodkända litteratur).
Utskrifter av material som laddas ner från OA:s hemsidor.
Lokala möteslistor.

Stöd till Servicerådet.
Stöd till regionen.
Stöd till Världsservicekontoret, den centrala samordnande enheten för alla grupper, som utför de av våra uppgifter som är världsomfattande.
Grupper kan ge bidrag enligt beslut från ett välinformerat gruppsamvete. Grupper ger överskjutande medel till sitt Serviceråd (SSR), och låter dessa serviceorgan fördela pengarna till region och Världsservicekontor. (Se pamfletten OA:s sjunde tradition / The Seventh Tradition of OA för en förklaring av hur alla servicekontor använder sina pengar.)

Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. För att bidra till och hjälpa till att sprida budskapet till de som fortfarande lider, sätt in pengar till OA Sveriges Serviceråd på Bankgiro 489-9464.
Swish 123 629 85 33
Märk din insättning med exempelvis det möte du avser.
I kärlek och service
SSR