Nyhetsbrev oktober 2016

Från SSR vill vi påminna om

7:E TRADITIONEN, ATT VI ÄR SJÄLVFÖRSÖRJANDE

Det innebär att OA Sverige är beroende av de pengar som alla vi medlemmar ger.

Vad går pengarna till:
Vi kan nu skicka vår region 9 representant till den konferens som ska hållas i Amsterdam i oktober. Det kommer att kosta ca 8000 kr. Hyran för Drakudden är drygt 26 000 kronor som SSR har ”lånat ut” för att konventet ska kunna hållas. I april hoppas vi kunna skicka vår världsservicerepresentant till världsservicekonferensen i Albuquerque för att delta i servicearbetet för OA i världen. Det kommer att kosta ca 25 000 kr. Vi behöver också pengar för att kunna anordna servicekonferensen som ska hållas i april. Dessutom behöver vi ha pengar att kunna hjälpa nya grupper som inte hunnit bli självförsörjande, bidra till resor för grupprepresentanter och de som gör service i SSR och som kommittéordföranden mm.

SERVICEVILLIGA SÖKES! – LEDIGA SERVICEPOSTER 

På SSR-mötet i november på Drakudden kommer några serviceposter att behöva tillsättas. Det är ordförandeposten i SSR, en ny Region 9 representant, världsservice representant, ordförande för översättningskommittén, ordförande för litteraturkommittén och ordförande för KIA (Kommittéen för Information till Allmänheten). För att göra service i SSR behöver du ha ett års abstinens och god kännedom om steg och traditioner, som kommittéordförande behöver du sex månaders abstinens och god kännedom om steg och traditioner.

Hoppas vi ses på Drakudden i November!

I kärlek & service, Lena