Starta och ändra möten

Starta ett möte

Vill du starta upp ett möte på din ort? Det enda som krävs är två medlemmar. Vi rekommenderar att ni har börjat arbeta i stegen och har kännedom om de 12 traditionerna. Tillsammans är vi starka.

Se gärna vår lista över orter där andra medlemmar är intresserade att starta ett möten.

Förslag på saker att tänka på
1. Hitta en lokal. Tänkbara lokaler kan till exempel vara på biblioteket, föreningslokaler, andra tolvstegsprograms lokaler, kyrkor med mera.

2. Informera om din grupp till Sveriges Serviceråd (SSR). möteslistan samt Världsservicekontoret – WSO. Du kan också beställa ett startpaket från SSR eller ladda hem det här via webben.

3. Bestäm mötesordning, ni hittar underlag i startpaketet här under. Eftersom varje grupp är självständig kan mötesordningen variera och ni kan justera den såsom ni önskar efter gruppsamvetets beslut. Det är dock bra att starta med mottot ”Gör det enkelt”.

4. Välj serviceposter där det viktigaste att tänka på är grupprepresentant och kassör. I startpaketet finns grupphandbok som vägledning.

Startpaket nytt möte

Ändra mötesinfo

Sker någon förändring på ert möte informerar ni möteslistan samt Världsservicekontoret WSO så medlemmar hittar er.

Ändra uppgifter om grupprepresentant

Rapportera till Sveriges Serviceråd, SSR samt Världsservicekontoret WSO vid förändringar så som ny person eller kontaktuppgifter